Scholing KLV LogoScholing KLV

Home

Op 28 maart 2014 is de Stichting Scholing Kinderlongverpleegkundigen opgericht.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft ten doel scholing voor kinderlongverpleegkundigen en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt. Dit houdt in dat er minimaal één keer per jaar een landelijk symposium zal worden georganiseerd, zoals dit in het verleden door de Taakgroep Kinderlongverpleegkundigen is geïnitieerd. Indien daar behoefte aan is, zullen er extra activiteiten worden ontplooid.

Op de website zullen de symposia en scholingen worden aangekondigd. Via de website kan ook registreerd worden voor scholingen.


Mededelingen

Update Symposium 31 maart 2020

Beste collega’s,

Naar aanleiding van de maatregelen van de regering en de adviezen van het RIVM om samenkomsten met meer dan 100 deelnemers te verbieden, ben ik helaas genoodzaakt om het symposium van 31 maart te annuleren.
Omdat er in het najaar al veel congressen en symposia gepland zijn, is het symposium verschoven naar dinsdag 30 maart 2021.
Er zal in het najaar gewoon weer een mailing verstuurd worden met het (aangepaste) programma en een link om je in te schrijven.
Ik zal in de komende dagen het inschrijfgeld naar iedereen terugstorten.

Ik hoop jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Ghislaine van der Zande,
St Scholing Kinderlongverpleegkundigen.